Paper.li Blogger Facebook Twitter
Zoek in catalogus

Catalogiseren


Jaarlijks schaft de muziekbibliotheek 1000 à 1500 nieuwe klassieke partituren en zo’n 200 albums (songbooks) aan. Gespecialiseerde catalogiseerders voegen titelbeschrijvingen van deze nieuwe aanwinsten toe aan de geautomatiseerde catalogus.
Daarnaast houden deze specialisten zich bezig met het retrospectief catalogiseren van bladmuziek die reeds lang tot de collectie behoort.
Hieronder leest u wat hun werk inhoudt.

Catalogiseerregels
De Beschrijvingsregels voor gedrukte muziek en de Regels voor de catalogusbouw gedrukte muziek (respectievelijk de banden 7 en 11 van de FOBID Regels voor de titelbeschrijving) vormen de basis voor het catalogiseren.
Daaruit volgt ondermeer dat elke persoonsnaam voldoet aan de door de ISO of de IFLA (Names of persons) voorgeschreven vorm. Verwijzingen zorgen ervoor dat het zoeken met afwijkende naamsvormen u brengt bij de voorgeschreven vorm.
Klik hier voor een overzicht van de gehanteerde standaarden.

Huisregels
Aan de standaard titelbeschrijving worden gegevens toegevoegd, met name van de componist en m.b.t. de bezetting. Daarvoor ontwikkelde de muziekbibliotheek aanvullende catalogiseerregels (“huisregels”) die nog regelmatig worden aangepast en uitgebreid.

Uitgangspunten
De Muziekbibliotheek van de Omroep streeft ernaar catalogusgebruikers zo goed mogelijk te informeren. Zowel aan hen die een bepaald werk of een bepaalde uitgave zoeken als aan concertprogrammeurs en andere repertoirezoekers biedt ze veel ingangen.
Daarom besteden de catalogiseerders veel aandacht aan het zoeken naar gegevens die een compositie identificeren (oorspronkelijke titel, bibliografisch nummer, ontstaansjaar), maar zeker ook aan het toevoegen van informatie die het vinden van repertoire vergemakkelijkt. 
Daardoor vindt de klant orkestwerken van Hongaarse componisten met tenminste een saxofoon in de bezetting, vioolsonates uit Duitsland gecomponeerd tussen 1850 en 1900 of Franstalige koorwerken op teksten van Rilke.
 
De inhoud van een uitgave
Bij het beschrijven van de inhoud van een uitgave gaat de Muziekbibliotheek van de Omroep verder dan (bijna) alle andere muziekbibliotheken.
De (onder)delen van een compositie (bv. de liederen uit een cyclus) krijgen een plek in de titelbeschrijving.
Elk werk in een uitgave met meer dan twee composities (verzamelwerk/songbook) wordt in beginsel “uitgecatalogiseerd” (= apart gecatalogiseerd). Via een uniek volgnummer – het bibliotheeknummer – behouden album en inhoud hun samenhang in de catalogus.
 
We hopen dat u met onze catalogus vindt wat u zoekt (en meer).

LEES OOK:
Hercatalogisering van GRAUN-uitgaven
Hercatalogisering van de werken van CHAMBONNIÈRES Voorbeeld van een uitgecatalogiseerd verzamelwerk