Paper.li Blogger Facebook Twitter
Zoek in catalogus

Historie

Vóór de Tweede Wereldoorlog hadden de vijf Nederlandse omroepverenigingen (AVRO, KRO, VARA, NCRV en VPRO) alle een eigen muziekbibliotheek (MB).
Deze waren niet allemaal gevestigd in Hilversum; zo had de AVRO haar bladmuziek ondergebracht in gebouw “De Walvis” aan de Keizersgracht 107 te Amsterdam.
Eenmaal per week was er een transport van muziek van Amsterdam naar Hilversum. De AVRO-collectie bevatte zo'n 14.000 partituren.
In 1938 verhuisde de AVRO-MB naar Hilversum, naar het twee jaar eerder in gebruik genomen gebouw aan de ‘s-Graveland- seweg.

In 1941 werd op last van de (Duitse) autoriteiten begonnen met de concentratie van de omroepverenigingen. Dit gold ook voor de muziekbibliotheken.
Omdat die van de AVRO de grootste was, werden de collecties bijeengebracht in het AVRO-gebouw met aan het hoofd M. van Markesteijn, sinds tien jaar bij de AVRO-MB werkzaam.
Na een korte interimperiode in het KRO-gebouw aan de Emmastraat (van kort voor de Bevrijding tot 1946) vond men onderdak in een fraaie villa, ook aan de ‘s-Gravelandseweg.

De villa aan de 's-Gravelandseweg 178 (jaren '50)

Vanwege ruimtegebrek en matige bewaarcondities werden in de jaren ’50 vele plannen gemaakt voor nieuwe huisvesting.
Eind 1965 kon de Muziekbibliotheek - samen met de Fonotheek - haar intrek nemen in het Muziekpaviljoen op het Omroepkwartier, ontworpen door Merkelbach en Elling.

Het Muziekpaviljoen (links de MB, rechts de Fonotheek)

In 1995 werd de MB ondergebracht in het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan, waar ook het inmiddels in het leven geroepen Muziekcentrum van de Omroep werd gevestigd.

De linkervleugel van het MCO-gebouw

Rond 1980 werd begonnen met de automatisering van de catalogus; inmiddels is deze uitgegroeid tot een geavanceerd systeem met uitgebreide zoekmogelijkheden.
Vanaf 1 april 2006 is deze catalogus via Internet toegankelijk.