Paper.li Blogger Facebook Twitter
Zoek in catalogus

Bezoek / Lenen

Vrijdag 26 april is de laatste dag waarop wordt uitgeleend.
De bibliotheek is gesloten op maandag 29 april, vrijdag 10 mei en dinsdag 28 mei.
In mei en juni zijn de openingstijden van 11.00 – 15.00 uur.
Naast het inleveren van muziekwerken en boeken is het in deze twee maanden nog mogelijk de naslagwerken, boeken en tijdschriften in te kijken. Daarnaast is het mogelijk om partituren ter inzage aan te vragen.


BEZOEK
De muziekbibliotheek is toegankelijk voor het raadplegen van tijdschriften en naslagwerken.
Het is mogelijk om in de muziekbibliotheek bladmuziek in te zien die niet beschikbaar is in openbaar toegankelijke bibliotheken.
Bezoekers dienen hiervoor een afspraak te maken, bij voorkeur per e-mail.

LENEN
Lenen van bladmuziek uit de collectie van de muziekbibliotheek is voorbehouden aan medewerkers van de publieke omroep en medewerkers van het MCO.
Bibliotheken of muziekinstellingen kunnen werken die niet anderszins leverbaar zijn in bepaalde gevallen lenen of huren.
Indien er geen auteursrechtelijke belemmeringen zijn is het in sommige gevallen mogelijk kopieën te maken of te bestellen.

KOPIEERTARIEVEN
Voor het maken van fotokopieën hanteert de muziekbibliotheek een basistarief van € 5,-- administratiekosten.
De kopieën die wij voor u maken kosten € 0,50 per pagina.
Voor elke te kopiëren (pop)song betaalt u € 2,50.
Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW .
Betaling geschiedt met behulp van éénmalige machtigingen.