Muziekcentrum v/d Omroep
Naar de muziekschatten website

SITUATIE OMROEPMUZIEKCOLLECTIE (SOM) NA SLUITING MUZIEKBIBLIOTHEEK VAN DE OMROEP

Bezuinigingen leidden in augustus 2013 tot het sluiten van de Muziekbibliotheek van de Omroep.
Dankzij een projectsubsidie van de overheid kon zomer 2017 worden begonnen met het verder inventariseren, digitaliseren en beschikbaar stellen – via de vernieuwde Muziekschatten-website - van bladmuziek uit de rijke omroepcollectie.

Aan het eind van het project (zomer 2019) zijn op www.muziekschatten.nl ruim 45.000 titels te downloaden, waarbij de nadruk ligt op het veelzijdige repertoire van de talloze ensembles die namens de omroepen (live) op radio en televisie muziek speelden. Voor het raadplegen en downloaden van de gedigitaliseerde bladmuziek is een lidmaatschap vereist van € 20 per jaar (als bijdrage in de servicekosten).

Zonder lidmaatschap kan men er zoeken in de meer dan 600.000 titels omvattende catalogus en stukken uit de WOII-collectie downloaden die in het kader van het Metamorfoze-project zijn gedigitaliseerd. Deze komen in de loop van 2019 beschikbaar. Voor specifieker zoekfuncties blijven de via deze website toegankelijke catalogi (nog) in de lucht (maar daarin ontbreken vooralsnog de in het project geďnventariseerde titels).

De metadata van de gehele collectie zijn gepubliceerd als Linked open data (benaderbaar via data.muziekschatten.nl/som).

Hoe de toekomst van de bladmuziekcollectie er na mei 2019 uitziet is nog ongewis. Het is de bedoeling deze te beheren met een daarvoor door de gemeente Hilversum toegekend budget.

Muziekschatten Twitter